Flashcards on Språkhistoria, svenska

Click on the flashcard to see the answer


Vilken var den äldsta formen av svenska språket?

Runsvenska

Vilket århundrade började man prata nusvenska?

1800-talet

Vilken var den viktigaste faktorn som påverkade det svenska språket under 1900-talet?

Industrialiseringen

Vad är en östsvensk dialekt?

En grupp av dialekter som talas i östra delarna av Sverige

Vad är en vokalharmonisk dialekt?

En dialekt där alla vokaler i ett ord har samma artikulationsställe

Vilken bok anses vara den första skrivna texten på svenska?

'Äldre Västgötalagen'

Vad är ett språklån?

Ett ord eller uttryck som har lånats från ett annat språk

Vad kännetecknar den moderna svenska språket?

Ett stort antal lånord från andra språk

Varför är Gustav II Adolfs bibel unik i svensk språkhistoria?

Den var den första standardiserade bibelöversättningen på svenska

Vad är arvord?

Ordmassor som har gått i arv inom ett språks traditioner

Vilken dialekt var grunden för standardiserad svenska?

Södermanländska

Vad är en huvudstavningsregel?

En regel som bestämmer hur man stavade svenska ord

Vem var den första svenskpotten?

Sten Sture den äldre

Vad är prepositioner?

Ordklasser som vanligtvis beskriver en plats eller position

Vad är suffix?

Ett morfem som placeras efter en rot för att ändra eller specificera dess betydelse

Vilken var den äldsta formen av svenska språket?

Runsvenska

Vilket århundrade började man prata nusvenska?

1800-talet

Vilken var den viktigaste faktorn som påverkade det svenska språket under 1900-talet?

Industrialiseringen

Vad är en östsvensk dialekt?

En grupp av dialekter som talas i östra delarna av Sverige

Vad är en vokalharmonisk dialekt?

En dialekt där alla vokaler i ett ord har samma artikulationsställe

Vilken bok anses vara den första skrivna texten på svenska?

'Äldre Västgötalagen'

Vad är ett språklån?

Ett ord eller uttryck som har lånats från ett annat språk

Vad kännetecknar den moderna svenska språket?

Ett stort antal lånord från andra språk

Varför är Gustav II Adolfs bibel unik i svensk språkhistoria?

Den var den första standardiserade bibelöversättningen på svenska

Vad är arvord?

Ordmassor som har gått i arv inom ett språks traditioner

Vilken dialekt var grunden för standardiserad svenska?

Södermanländska

Vad är en huvudstavningsregel?

En regel som bestämmer hur man stavade svenska ord

Vem var den första svenskpotten?

Sten Sture den äldre

Vad är prepositioner?

Ordklasser som vanligtvis beskriver en plats eller position

Vad är suffix?

Ett morfem som placeras efter en rot för att ändra eller specificera dess betydelse

Share


Login to Save


ShareLogin to Save


Explore Other Decks


Made for Grade 7

L'Illuminismo


View Deck
Made for Grade 8

Ivan Franko - Ukrainian Literary Phenomenon


View Deck
Made for Grade 9

Computer Components


View Deck

Explore More